از دارا سوم چه خبر؟

دکتر دژپسند از ورود داراسوم به بازار سرمایه خبر داد و گفت: باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات عرضه خواهد شد.

طبق آنچه در رسانه ها آمده بود، قرار بود دارا سوم، ترکیبی از سهام فلزی و خودرویی بوده و دولت سهام خود در شرکت های خودروسازی و فلزی و معدنی را در قالب دارا سوم واگذار کند. اما با اعلام وزیر اقتصاد، دارا سوم ترکیبی از باقی مانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت و صادرات خواهد بود.

زمان عرضه دارا سوم طبق آنچه حسین علایی معاون سازمان خصوصی وزارت اقتصاد در مرداد ماه سال ۹۹ گفته بود، احتمالا آذر ماه ۹۹ است. اگر فرض را بر نهایی بودن دارا سوم با سهام بانکی بدانیم، احتمالا دارا سوم در آبان پذیره نویسی شود و عرضه و ثبت نماد آن در بورس در آذر ماه انجام شود.