سود تسعیر 5780 میلیارد تومانی بانک ملت

بانک ملت ۵٧٨٠ میلیارد تومان سود تسعیر ارز شناسایی کرد.
اگر با مفهوم سود تسعیر آشنایی ندارید، در ادامه با ما همراه باشید. در فرهنگ دهخدا تسعیر به معنای نرخ نهادن و قیمت گذاری می باشد.
در کشورهای مختلف از طریق تسعیر ارز، اثر تغییرات نرخ ارز در عملیات مالی و حسابداری شرکت ها و واحدهای تجاری بررسی و به صورت استاندارد در صورت‌های مالی آنها منعکس می‌شود.
در کشور ما به دلیل بالا بودن نسبی نرخ تورم سالیانه و در نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی تقریباً همه واحدهای تجاری درگیر این مسئله اند. از آنجا شرکت های پذیرفته شده در بورس نیز جزو بزرگ ترین واحدهای تجاری کشور می‌باشند؛ توجه به این موضوع برای سرمایه گذاران و حتی سایر بازارهای موازی الزامی است.
نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر را نرخ تسعیر می گویند. اما به دلیل این که تعیین نرخ لحظه ای ارز دشواری های خاص خود را دارد، معمولا به صورت تقریبی در بازه های زمانی مختلف مثل یک هفته یا یک ماه از میانگین نرخ ارز به عنوان نرخ تقریبی استفاده می شود.

حسابداران معمولا به سه روش تسعیر ارز را ثبت می کنند:

1. در طول یک سال نرخ ارز را ثابت در نظر گرفته و معاملات شرکت را با آن نرخ ثبت می‌کنند. در انتهای سال مانده‌های ارز حاصل از معاملات را تسعیر کرده و سود و زیان حاصل از تسعیر ارز شرکت را محاسبه می‌کنند. این روش دقت محاسبات پایینی دارد، چون معمولا در طول یک سال ارز نوسانات زیادی دارد که در این روش درنظر گرفته ‌نمی‌شود.

2. تسعیر یا به صورت ماهانه و یا در دوره‌ی مالی مشخص انجام می‌شود. در این روش در هر ماه یا در هر دوره مالی نرخ ارز بروز رسانی می‌شود و تسعیر بر اساس نرخ جدید محاسبه می‌شود.

3. نوسانات نرخ ارز به صورت روزانه ثبت شده و عملیات تسعیر روزانه محاسبه می‌شود. این روش نسبت به دو روش قبل از دقت بیشتری برخوردار است.